Košík je prázdny

Bezpečnosť, súkromie a diskrétnosť

Diskrétne vo všetkých časoch

Diskrétnosť je vždy považovaná za dôležitú súčasť hodnôt na stránke KamagraOriginal.to. Môžete počítať s dôvernými metódami v každej fáze procesu a vo všetkých našich komunikáciách. Môžete s nami komunikovať diskrétne av bezpečnom prostredí. Akýkoľvek balík, ktorý Vám bude zaslaný lekárnikom, bude označený iba menom odosielateľa. Vaše súkromie je našou prioritou.

Lekári a lekárne, ktorým môžete dôverovať

Spoločnosť KamagraOriginal.to má prístup k uznávaným a registrovaným lekárom a lekárňam, ktoré odoberajú originálne (značkové) lieky od oficiálnych a renomovaných výrobcov.

Lekári

KamagraOriginal.to spolupracuje iba s kvalifikovanými lekármi, ktorých pozadia boli dôkladne skontrolované. Okrem toho sledujeme všetky predpisy vydané lekármi.

Lekári, ku ktorým má KamagraOriginal.to prístup, boli skontrolovaní spoločnosťou KamagraOriginal.to ( kvalifikácia, diplomy, registrácie atď). Títo lekári môžu predpisovať lieky na základe on-line konzultácie. Existujúci liečebný vzťah medzi lekárom a pacientom sa nevyžaduje v žiadnej zo štátov EÚ, v ktorých sú príslušní lekári aktivní. Úplnú lekársku históriu musíte odoslať prostredníctvom online konzultácie s lekárom. Je Vašou povinnosťou byť k svojmu lekárom úprimný a informovať ho o Vašej anamnéze.

V potvrdzujúcej správe, ktorú dostanete po tom, čo lekár posúdil Vašu žiadosť, môžete vždy nájsť meno lekára poskytujúceho liečbu. V tejto správe nájdete aj oficiálne registračné číslo vášho lekára,

ako aj digitálny odkaz na regulačný orgán v krajine EÚ, v ktorej tento lekár pracuje. Pomocou týchto informácií si môžete jednoducho overiť svoju registráciu online.

Lekárne

Lekárne, ku ktorým má spoločnosť KamagraOriginal.to prístup, sú európske lekárne, ktoré plne spĺňajú všetky pravidlá, ktoré platia v štáte pobytu. Majú oficiálnu značku kvality EÚ pre online lekárne. Okrem toho sme tieto lekárne skontrolovali kvôli kvalite, profesionalite, certifikácii a diplomom. Každá lekáreň je pod dohľadom príslušného kontrolného orgánu v krajine jej sídla.

Kontroly a previerky

Okrem KamagraOriginal.to príslušné lekárske orgány monitorujú lekárov a lekárne, ku ktorým máme prístup. Licencie a diplomy boli skontrolované. Okrem toho osobne navštevujeme lekárov a lekárne sami, aby sme Vám poskytli informácie. Nezávislý lekársky poradný orgán okrem toho dohliada na lekárske postupy, v súvislosti  s fungovaním webovej stránky.

Lieky a ich zloženie

Lieky predávané a dodávané registrovanými nezávislými lekárňami pochádzajú od pôvodného výrobcu tohto výrobku. Niekedy lekáreň skladuje liek vo veľkom balení a posiela objednané množstvo do alternatívneho balenia. Lekárne dodržiavajú prísne kontroly falšovaných liekov, aby vždy zaručili najlepšiu kvalitu. Ak nedôverujete tomu, čo dostanete, kontaktujte prosím zákaznícky servis alebo výrobcu priamo. Výrobca môže použiť čiarový kód na zistenie, či bol liek, ktorý bol odoslaný, pravý. Upozorňujeme, že tieto lieky majú niekedy cudzie balenie. To však neznamená, že sa deje niečo zvláštne.

Európska smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti upravuje harmonizáciu predpisov. Mzdové uznanie predpisov je povinné od roku 2013. To znamená, že každý lekársky predpis - a teda i on-line predpisy - musia byť uznané lekárňami v každej krajine EÚ, ak ich poskytuje lekár EÚ v súlade s pravidlami krajiny otázka.

Ako funguje KamagraOriginal.to legálne?

KamagraOriginal.to je informatívna webová stránka a online služba pre spotrebiteľov. Táto webová stránka poskytuje informácie o všetkých druhoch zdravotných problémov a ich možných spôsoboch liečby.

KamagraOriginal.to neponúka produkty, ale zabezpečuje, že môžete získať výrobky bezpečne, rýchlo a diskrétne z kontrolovaných a nezávislých lekární. Tieto výrobky nie sú predávané u nás, ale ponúkame Vám možnosť objednať produkty z lekární, alebo získať konzultáciu (či už v kombinácii s prednostným ošetrením alebo nie) od lekára. Uvádzané ceny sú náklady na výrobky dodávané nezávislými registrovanými lekárňami v EÚ a prípadne konzultácie s lekárom.

Keď požiadate spoločnosť KamagraOriginal.to o objednanie produktu (bez ohľadu na to, či je výsledkom konzultácie) z lekárne vo Vašom mene a pre Váš účet a riziko, spoločnosť KamagraOriginal.to vyhľadá vhodnú lekárňu. To zahŕňa dostupnosť produktu, vzdialenosť od príslušného zákazníka a cenu produktu. Nepracujeme pre lekárne a nie sme viazaní na niektoré lekárne. Pri každej objednávke od zákazníka môže spoločnosť KamagraOriginal.to slobodne vybrať najvhodnejšiu lekáreň na dodávanie liekov. Od lekární nedostaneme žiadnu províziu.

 Lekárne môžu slobodne vybrať zákazníkov KamagraOriginal.to a nedostávať províziu od spoločnosti KamagraOriginal.to. Nepredávame žiadne produkty, ale komunikačné služby, ktoré vyžadujú, aby lekárne predávali a dodávali určité produkty týmto zákazníkom v mene a na účet a riziko tretích strán. Ceny výrobkov z lekární sú často vopred známe v službe KamagraOriginal.to a v mene zákazníkov alebo lekární sa nevyjednáva. Cena cien výrobkov z lekární, vrátane nákladov na dopravu, je zahrnutá v cene za služby, ako je uvedené na webovej stránke. Neexistuje preto žiadna otázka akéhokoľvek rokovania o cene liekov.

Keď požiadate KamagraOriginal.to o zorganizovanie konzultácie vo vašom mene, KamagraOriginal.to vyhľadá vhodného lekára, napríklad na základe dostupnosti. Nepracujeme pre lekárov a nie sme obmedzovaní na niektorých lekárov. Pri každej objednávke od zákazníka si spoločnosť KamagraOriginal.to môže slobodne vybrať lekára. Od lekárov nedostávame províziu. Lekári nie sú povinní poskytovať zákazníkom KamagraOriginal.to konzultáciu a nedostávajú províziu od spoločnosti KamagraOriginal.to. Lekár dostal od spoločnosti KamagraOriginal.to bežnú úhradu na konzultáciu a tento poplatok je zahrnutý v cene za služby opísanú na webovej stránke. KamagraOriginal.to poskytne informácie o uprednostňovanej liečbe lekárovi v mene klienta, nemáme však vplyv na konzultáciu, hodnotenie lekárskeho dotazníka, alebo posúdenie požadovanej liečby ktorýmkoľvek lekárom, ktorý ponúka svoje služby. Lekár je úplne nezávislý a v žiadnom prípade nie je ovplyvnený KamagraOriginal.to na predpisovanie určitých liekov.

Úspory

Celkové náklady na pridelenie pozostávajú z nákladov na preferenčné zaobchádzanie, ktoré Vám poskytne lekáreň, náklady na konzultáciu, ktoré Vám lekár vyúčtuje, poplatok za službu a prípadne náklady na dopravu a DPH. Ak vyberiete viac balíkov preferenčného zaobchádzania, odpočíta sa časť poplatku za službu, ktorú účtuje spoločnosť KamagraOriginal.to. Toto uloženie nepredstavuje zľavu na vybraný produkt, ale ušetrenie na poplatku za službu.

Domáce ošetrovanie

Meno lekára, ktorý ponúka svoje služby, sa vždy nachádza v potvrdzovacom e-maile, ktorý dostanete po tom, čo lekár posúdil váš lekársky dotazník. Tento e-mail obsahuje aj oficiálne registračné číslo ošetrujúceho lekára, ako aj digitálne spojenie s regulačným orgánom v krajine EÚ, v ktorej tento lekár pracuje. Pomocou týchto informácií môže byť jeho registrácia jednoducho overená online. Taktiež dostanete odkaz na následnú starostlivosť prostredníctvom e-mailu, ktorý vás môže viesť do priameho kontaktu s lekárom, ktorý predpísal vaše lieky, aby ste mohli položiť akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať. Vo väčšine prípadov je táto starostlivosť viac ako dostatočná. Je na lekároch, aby posúdili, či v niektorých prípadoch je potrebný väčší alebo odlišný kontakt alebo následná starostlivosť, alebo že sa vrátite späť svojmu vlastnému praktickému lekárovi.

Ochrana Vašich osobných údajov

KamagraOriginal.to podniká všetky potrebné kroky, aby zabezpečil optimálnu bezpečnosť vašich súkromných informácií. KamagraOriginal.to má zásady ochrany osobných údajov na ochranu vašich osobných údajov.

Ochrana osobných údajov, bezpečnosť, diskrétnosť a úplná spokojnosť zákazníkov sú kľúčové pojmy, ktoré sú v srdci KamagraOriginal.to. Informácie, ktoré ste nám poskytli, sú prísne dôverné a chránené podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ako aj právnych pravidiel vzťahu medzi lekárom a pacientom. Technológiu šifrovania SSL používame na prenos akýchkoľvek údajov cez internet. Vždy používame správne metódy na ochranu vašich údajov. Bezpečnostné osvedčenie nájdete na domovskej stránke KamagraOriginal.to.

Všetky informácie, ktoré ste poskytli, sa použijú iba na poskytnutie najlepších informácií a služieb. Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu. Jedinou výnimkou sú lekári a lekárne, ku ktorým máme prístup, aby mohli podľa potreby vykonávať svoju úlohu. Ak chcete zistiť, či je liečba vhodná pre vás, vaše lekárske informácie sa vyžadujú počas lekárskej konzultácie. Tieto informácie používa lekár a iba v prípade potreby lekárnik. Akákoľvek komunikácia medzi vami a lekárom je cez šifrovanú webovú adresu, aby ste zaistili vašu bezpečnosť a súkromie. Vaše meno a adresa sú požadované pre kuriérsku službu, aby vám mohli poskytnúť ošetrenie.

Ak chcete zlepšiť svoju návštevu a informovať vás o najnovšom vývoji v KamagraOriginal.to zhromažďujeme nasledujúce informácie.

Zoznam správ

Môžete sa rozhodnúť pre pripojenie k nášmu mailing listu. Keď zadáte vašu e-mailovú adresu, predpokladáme, že chcete byť kontaktovaní, pokiaľ ide o akcie a ponuky na adrese KamagraOriginal.to. Keď vstúpite do nášho zoznamu adries, rešpektujeme vaše súkromie a nezdieľame svoju adresu s tretími spoločnosťami bez vášho súhlasu. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že nechcete dostávať žiadne budúce zásielky, budete sa môcť odhlásiť kliknutím na tlačidlo zrušiť odber v spodnej časti našich bulletinov.

Vaše osobné informácie

KamagraOriginal.to nepredáva žiadne osobné údaje iným spoločnostiam. Požadujeme nejaké informácie na účely zasielania a fakturácie, ale nikdy nebudeme predávať, rozdávať alebo zdieľať

zoznamy zákazníkov, alebo informácie. Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečených miestach a na serveroch, ktoré kontroluje spoločnosť KamagraOriginal.to. Ďalej sú umiestnené buď v našich kanceláriách, alebo v kanceláriách našich poskytovateľov služieb. Pre prístup k Vašim osobným informáciám nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných informácií v sekcii Kontakt.

Používanie súborov cookie

Ak chcete zlepšiť a prispôsobiť svoje interaktívne skúsenosti, naša stránka používa cookies. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné informácie. Ak chcete obmedziť počet súborov cookie, ktoré Váš prehliadač akceptuje, alebo brániť prehliadaču v prijímaní súborov cookie, môžete nastaviť prehliadač, aby Vás upozornil vždy, keď sa chystáte prijať nový súbor cookie, alebo môžete úplne vypnúť súbory cookie. Toto Vám však  nedovolí plne využiť všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke.

Aktualizácia pravidiel ochrany osobných údajov

Spoločnosť KamagraOriginal.to môže z času na čas aktualizovať svoje pravidlá ochrany osobných údajov. V dôsledku toho Vám odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku s najnovšími informáciami o zásadách ochrany osobných údajov. Pokračovanie v používaní týchto stránok naznačuje Váš súhlas s týmito podmienkami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov, alebo o postupoch tejto stránky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. KamagraOriginal.to odstráni všetky osobné údaje z našej databázy na základe písomnej žiadosti od Vás. Pošlite nám takéto žiadosti e-mailom, pričom uveďte svoje meno a priezvisko. Uistite sa, že ste do riadku predmetu vášho e-mailu zadali "Odstrániť žiadateľa z registrácie".

Právne podmienky používania webových stránok

Obmedzenie zodpovednosti

KamagraOriginal.to nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť ani platnosť tvrdení, alebo za vyhlásenia obsiahnuté v informáciách, alebo v súvisiacich grafikách tejto stránky. Spoločnosť KamagraOriginal.to ďalej neposkytuje žiadne vyjadrenie o vhodnosti akejkoľvek informácie obsiahnutej v informáciách, alebo grafe na tejto stránke na akýkoľvek účel. Všetky tieto informácie a súvisiaca grafika sú poskytované bez akejkoľvek záruky. KamagraOriginal.to neposkytuje žiadne informácie o žiadnej inej webovej stránke, ku ktorej máte prístup prostredníctvom tejto stránky.

Keď pristupujete na webovú stránku spoločnosti Non-CamagraOriginal.net, chápete a potvrdíte, že je nezávislá od spoločnosti KamagraOriginal.to a že spoločnosť KamagraOriginal.to nemá žiadnu kontrolu nad obsahom na takejto webovej lokalite. Okrem toho odkaz na webovú stránku spoločnosti nonKamagraOriginal.to neznamená, že spoločnosť KamagraOriginal.to súhlasí, alebo akceptuje akúkoľvek zodpovednosť za obsah, alebo použitie takejto webovej stránky. Je Vašou povinnosťou prijať opatrenia, ktorými sa vyhnete súborom/položkám ako sú vírusy, červy, trójske kone a iné veci deštruktívneho charakteru.

V ŽIADNOM PRÍPADE KamagraOriginal.to NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE NEPRIAMEJ, ALEBO NÁSLEDNEJ  ŠKODY SÚVISIACEJ S POUŽÍVANÍM ALEBO VÝKONOM STRÁNKY.

Používanie stránky

Počas návštevy stránky KamagraOriginal.to nesmiete: uverejňovať, reprodukovať, prenášať, reprodukovať, alebo iným spôsobom šíriť informácie alebo iný materiál: a) vytvárať alebo podporovať správanie, ktoré by predstavovalo trestný čin alebo spôsobilo vznik občianskoprávnej zodpovednosti; b) ktoré sú chránené autorským právom alebo iným právom duševného vlastníctva, alebo odvodené diela súvisiace s tým, bez získania povolenia vlastníka autorských práv, alebo nositeľa práv; © inak používať túto stránku spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, vrátane vysielania alebo prenosu akýchkoľvek informácií alebo softvéru, ktorý obsahuje vírus, stopbot, trójsky kôň, červ alebo inú škodlivú alebo rušivú zložku.

Copyright

Všetky materiály zverejnené alebo inak prístupné prostredníctvom tejto stránky, vrátane návrhov šperkov, spravodajských článkov, textu, fotografií, obrázkov, ilustrácií, zvukových klipov, videoklipov, softvéru a iných materiálov (ďalej len "Obsah"), autorské práva sú vo vlastníctve, alebo pod kontrolou spoločnosti KamagraOriginal.to a všetkých ostatných, ktorí môžu vlastniť autorské práva, alebo strana pripísaná ako poskytovateľ obsahu. Všetci návštevníci dodržiavajú všetky dodatočné upozornenia o autorských právach, informácie a obmedzeniach obsiahnuté v obsahu. Všetci návštevníci dodržiavajú všetky dodatočné upozornenia o autorských právach, informácie a obmedzenia obsiahnuté v akomkoľvek obsahu prístupnom cez tieto stránky.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete chrániť, odškodňovať a držať spoločnosť KamagraOriginal.to a jej pridružené spoločnosti a súvisiace spoločnosti neškodné voči všetkým záväzkom, nákladom a výdavkom, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie súvisiace s porušením tejto zmluvy Vami, alebo používateľmi Vášho účtu , alebo v súvislosti s používaním tejto stránky, alebo umiestnením, alebo prenosom akýchkoľvek informácií, alebo iných materiálov na tejto stránke osobami, alebo používateľmi Vášho účtu.

Všeobecne

Táto Zmluva vrátane všetkých zmlúv a všetkých dokumentov, na ktoré sa odkazuje, predstavuje celú dohodu medzi spoločnosťou KamagraOriginal.to a Vami, ktorá sa týka predmetu tejto Zmluvy. Neschopnosť KamagraOriginal.to trvať na prísnom vykonávaní akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, alebo ju presadzovať nesmie byť interpretovaná ako vzdanie sa akýchkoľvek ustanovení, alebo práv. Ak sa niektorá z ustanovení tejto zmluvy považuje za neplatnú, alebo inak nevymožiteľnú súdom príslušnej jurisdikcie, takéto určenie neovplyvní zostávajúce ustanovenia obsiahnuté v tejto dohode. Táto dohoda sa riadi a interpretuje v súlade s federálnymi zákonmi Maďarska, ktoré sa v nej uplatňujú.