Geen producten
English Nemecký Rakúsky Schweizer Nederlands Italiano Español
FAQ            Contact
Bitcoin-Bezahlung
Gebruiker

Algemene voorwaarden Pharma Online LTD.

 

1. Inleidende bepalingen

Alle bestellingen die binnenkomen via de website www.kamagraoriginal.to en alle taalversies daarvan worden als bindend beschouwd. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen. De koper betaalt de prijs die vermeld wordt in de e-mail die hij na bevestiging van de bestelling ontvangt. Wij behouden ons het recht voor om de levertijd in geval van onvoorzienbare omstandigheden te verlengen. In dergelijke gevallen wordt de koper hiervan direct per e-mail op de hoogte gesteld.

 

2. Prijzen

Alle prijzen en aanbiedingen gelden tot nader order of zolang de voorraad strekt. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Indien u een product al heeft besteld, geldt echter de prijs waarvoor u het heeft besteld, ongeacht eventuele prijswijzigingen.

 

3. Hoe werkt bestellen?

Wij leveren producten aan de koper op grond van een elektronische bestelling. Voorwaarde voor de geldigheid van bestellingen is dat bij verzending van de bestelling de verplichte gegevens zijn ingevuld. Het is van groot belang dat uw gegevens juist zijn ingevuld. Anders kan het gebeuren dat de bestelling niet wordt bezorgd en aan ons wordt geretourneerd. Als een klant verkeerde gegevens invult of zijn huisnummer vergeet in te vullen, heeft de verkoper het recht om opnieuw bezorgkosten in rekening te brengen ter hoogte van € 5,- tot 10,-, afhankelijk van het land van bestemming. De verkoper heeft het recht om per e-mail van de klant te verlangen dat hij de bestelling controleert.

Overige bestellingen naar alle EU-landen en Zwitserland verzenden wij op de dag dat de betaling is bijgeschreven op onze bankrekening. Een SEPA-overschrijving duurt 1-2 werkdagen vanaf de dag dat het bedrag voor de bestelling is afgeschreven van uw rekening. Bij de betaling moet het bestelnummer worden vermeld dat u in de per e-mail verstuurde bestellingsbevestiging heeft ontvangen. Vermeld het bestelnummer als variabel symbool of in het veld: Opmerking voor de ontvanger. Gebruik bij de betaling geen andere woorden, zoals bestelling, kamagra enz.

Betalingen zonder vermelding van het bestelnummer kunnen door ons niet worden gelokaliseerd en de bestelling niet worden verzonden. Bent u vergeten het bestelnummer bij uw betaling te vermelden, stuur ons dan een e-mail met aanvullende informatie over de transactie.

 

4. Leveringsvoorwaarden

Bestelde producten worden door ons direct verzonden zoals hierboven vermeld.

 

Geschatte levertijd in aantal werkdagen:

 

POLEN 2-4

DUITSLAND 3-6

OOSTENRIJK 3-6

BELGIË 3-6

LUXEMBURG 3-6

ZWITSERLAND 4-7 (afhankelijk van de douane)

NEDERLAND 3-5

ITALIË 4-6

OVERIGE LANDEN 3-7 DAGEN

 

Uw bestelling wordt geleverd op het door u op het bestelformulier ingevulde bezorgadres. Alle bestellingen, worden pas verzonden nadat de betaling is bijgeschreven op onze bankrekening.

 

Opmerking voor klanten in Zwitserland:

Zwitserland behoort niet tot de EU en zendingen zijn daarom onderworpen aan douanetoezicht. De praktijk leert dat 90% van de zendingen zonder problemen of met een kleine vertraging de douane passeert. Elke bestelling in Zwitserland gebeurt echter op verantwoordelijkheid van de koper. Wij kunnen geen douaneformaliteiten afhandelen in Zwitserland. Grotere bestellingen worden door ons onderverdeeld in meerdere pakketten, zodat de kans dat pakketten worden vastgehouden zo klein mogelijk is. Alle bestellingen voor Zwitserland worden per post en niet per koerier verzonden.

 

5. Bezorging

Uw bestellingen worden door ons per koeriersdienst verzonden tegen betaling van € 5,- of € 7,-, afhankelijk van het land van bezorging. Zendingen naar Zwitserland, Griekenland en de Baltische staten worden door ons per post met een track and trace-nummer verzonden. De koerier belt u voor bezorging op het in de bestelling vermelde telefoonnummer om een bezorgtijd af te spreken. Eventuele wijzigingen in de bezorging, bijv. van het bezorgadres of de bezorgdatum, kunt u afspreken met de koerier. In Duitsland, Oostenrijk en Italië sturen koeriers ook een e-mail met track and trace, zodat u kunt bekijken waar uw bestelling zich bevindt en indien nodig het adres of de datum van bezorging kunt wijzigen. Vertraging in de bezorging valt onder de verantwoordelijkheid van de koeriersdienst.

 

6. Geld-terug-garantie

Bent u niet tevreden met de bestelde producten, dan kunt u deze zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de zending retourneren. De producten moeten onbeschadigd en intact zijn, verpakt in de oorspronkelijke verpakking en mogen geen tekenen van gebruik vertonen. Het geld wordt geretourneerd naar de door u opgegeven bankrekening binnen 14 dagen na bezorging van de geretourneerde producten. Wij geven alleen geld terug voor producten, niet voor portokosten. Intrekken van het koopcontract zonder opgaaf van reden is niet mogelijk als de producten gedeeltelijk gebruikt zijn.

 

7. Rechten en plichten van de koper

De koper is verplicht om op het bestelformulier alle als verplicht aangeduide velden in te vullen. De koper is verplicht om de bestelde producten af te nemen en de aan hem meegedeelde totaalprijs te betalen. De koper is verplicht om de bezorgde producten te bekijken en de verkoper, indien van toepassing, zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen van vastgestelde defecten, bijv. ontbrekende producten.

 

8. Bescherming van persoonsgegevens

Aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden of andere entiteiten. U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken uw gegevens te wijzigen of wissen.

 

9. Annulering van een bestelling

U kunt uw bestelling per e-mail annuleren als de zending nog niet verzonden is. U hoeft daarbij alleen het bestelnummer en uw contactgegevens te vermelden.

 

10. Slotbepalingen

De verkoper garandeert de koper dat hij de producten binnen de overeengekomen levertijd zal verzenden, garandeert de prijs van de producten op het moment van bestelling, dat de producten degelijk verpakt worden en dat hij de juiste producten levert. De verkoper is jegens de koper niet aansprakelijk voor verlate bezorging van de producten veroorzaakt door de koeriersdienst (of door vermelding van een onjuist adres van de koper), voor eventuele niet-bezorging van de producten (veroorzaakt door de koeriersdienst), voor beschadiging van de zending veroorzaakt door de koeriersdienst (in dat geval dient deze gereclameerd te worden bij de medewerker van de koeriersdienst of op het postkantoor). Door verzending van de elektronische bestelling gaat de koper akkoord met alle bepalingen uit de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van verzending van de bestelling, en met de geldige prijs van de bestelde producten vermeld op de website www.xxxxxxxxxx.to.

De content van deze webwinkel is beschermd door copyright. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant; dit is verboden en strafbaar.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 mei 2018.