Geen producten

Veiligheid, privacy en discretie

Discrete werkwijze

Discretie staat hoog in het vaandel. U kunt rekenen op een discrete werkwijze in het proces en communicatie. U kunt op discrete wijze en in een veilige omgeving communiceren met de artsen. Recepten worden discreet verstuur en op het bankafschrift staat om privacy redenen slechts "KamagraOriginal.to" met een opdrachtnummer.

Artsen

KamagraOriginal.to heeft toegang tot 11 erkende en geregistreerde artsen die allen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De artsen waartoe KamagraOriginal.to toegang heeft, zijn uitvoerig door KamagraOriginal.to gecheckt op hun kwalificaties, diploma’s, registraties en dergelijke. Deze artsen kunnen en mogen op basis van online consultatie medicatie voorschrijven. Een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is niet vereist, niet in Nederland en niet in de andere EU-landen waar de betreffende artsen zijn gevestigd. U dient uw volledige medische geschiedenis op te geven via de online medische vragenlijst . Dit blijft altijd een eigen verantwoordelijkheid, net zoals u bij uw eigen huisarts eerlijk moet zijn over de klachten en medische geschiedenis.

De naam van uw behandelend arts kunt u altijd terug vinden in de bevestigingsmail die u ontvangt nadat de arts uw aanvraag heeft beoordeeld. In deze email vindt u tevens het officiële registratienummer van uw behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kunt u eenvoudig zijn of haar registratie online verifiëren.

Controle

Naast KamagraOriginal.to houden de verantwoordelijke instanties en autoriteiten per land toezicht op de artsen waar wij toegang toe hebben. De vergunningen en diploma’s zijn gecontroleerd, we bezoeken zelf de en zorgen voor een referentie. Daarnaast houdt een onafhankelijke medische adviesraad toezicht op de (medische) processen rondom de website.

Echte recepten

De Europese Cross-Border Healthcare Richtlijn regelt de harmonisatie van recepten. Wederzijdse erkenning van recepten is verplicht sinds 2013. Dit betekent dat elk recept – en dus ook online recepten – door apotheken in elk EU-land moeten worden erkend als deze zijn verstrekt door een EU-arts in overeenstemming met de regels van het land van de arts.

Hoe steekt KamagraOriginal.to juridisch in elkaar?

KamagraOriginal.to is een informatieve website en daarnaast een online consultservice voor consumenten. Op de website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en de mogelijke behandeling daarvan.

In geval een u KamagraOriginal.to opdracht geeft een consult voor u te regelen, zoekt KamagraOriginal.to een geschikte arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). U gaat vervolgens direct met deze arts een overeenkomst aan, maar KamagraOriginal.to faciliteert dit geheel om het gehele proces eenvoudiger voor u te maken. KamagraOriginal.to werkt niet samen met artsen en is niet gebonden aan bepaalde artsen. Bij elke opdracht is KamagraOriginal.to vrij in haar keuze voor een arts. KamagraOriginal.to ontvangt ook geen commissie van artsen. Andersom werkt dit hetzelfde: artsen zijn vrij in de keuze om klanten van KamagraOriginal.to van consult te voorzien en zij krijgen ook geen commissie van KamagraOriginal.to. Een consult richt zich op de consultatie van een arts en niet enkel en alleen op het verkrijgen van een recept.

Een eventuele gewenste voorkeursbehandeling wordt weliswaar door KamagraOriginal.to namens u doorgegeven aan een arts, maar KamagraOriginal.to heeft geen invloed op het consult, de beoordeling van de medische vragenlijst en de beoordeling van de voorkeursbehandeling door een arts. De behandelend arts is volstrekt onafhankelijk en uitsluitend hij of zij beoordeelt of er een recept aan u wordt verstrekt en/of welke medicijnen (en in welke dosering) worden voorgeschreven.

U kan er steeds voor kiezen om een recept – indien verstrekt – naar uw huisadres te laten sturen of om KamagraOriginal.to opdracht te geven het recept in digitale vorm door te sturen naar een recepten-doorstuurservice zoals Blueclinic.

Kosten en besparingen

De totale kosten voor een opdracht aan KamagraOriginal.to bestaan uit de kosten voor het consult, een service fee en – indien van toepassing – verzendkosten en BTW. Eventueel aangeboden besparingen betreffen uitdrukkelijk geen korting op het consult, maar een besparing op genoemde service fee van KamagraOriginal.to. Kosten van eventueel voorgeschreven behandelingen zijn nimmer in de door KamagraOriginal.to in rekening gebrachte kosten begrepen.

Nazorg

De naam van de behandelend arts is altijd terug te vinden in de bevestigingsemail, die u ontvangt nadat een arts de medische vragenlijst heeft beoordeeld. In deze e-mail staat tevens het officiële registratienummer van de behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kan eenvoudig zijn of haar registratie online geverifieerd worden. Ook ontvangt u per e-mail een nazorglink. Via de nazorglink kunt u rechtstreeks in contact komen met de arts die u een consult heeft verstrekt en alle vragen stellen die u heeft. In de meeste gevallen biedt dit meer dan voldoende nazorg. Het is aan de artsen om te beoordelen of in individuele gevallen meer of andersoortig contact of nazorg voor u nodig is of dat u moet worden doorverwezen naar uw eigen huisarts.

Bescherming persoonlijke gegevens

KamagraOriginal.to doet er alles aan om een optimale beveiliging van uw informatie te realiseren. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hanteert KamagraOriginal.to een privacybeleid.

Privacy, veiligheid, discretie en volledige klanttevredenheid zijn de sleutelbegrippen waaraan KamagraOriginal.to haar bestaansrecht dankt. De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke regels van de arts-patiënt relatie. Voor het versturen van de gegevens via het Internet maken we gebruik van een gerenommeerde technologie, de SSL gecodeerde encryptie-technologie. We beschikken daarmee over de juiste technieken om uw gegevens te beschermen. U vindt op de homepage van KamagraOriginal.to een veiligheidscertificaat.

Alle door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal van informatie en onze diensten te voorzien. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Uitgezonderd aan de artsen waar wij toegang toe hebben, zodat zij uw opdracht optimaal kunnen uitvoeren. Om te kunnen bepalen of u in aanmerking voor een behandeling komt, wordt om uw medische informatie gevraagd tijdens het arts consult. Deze informatie wordt alleen door de arts gebruikt en – indien uw eventuele recept wordt doorgestuurd naar Blueclinic –als dat nodig is ook door de apotheker waartoe Blueclinic toegang heeft. Eventuele communicatie tussen u en de arts verloopt via een versleuteld website-adres om uw veiligheid en privacy te waarborgen. Uw naam en adres is nodig voor de koeriersdienst om eventueel het recept bij u te kunnen bezorgen.