Košík je prázdny
English Nemecký Rakúsky Schweizer Nederlands Italiano Español
Otázky a odpovede            Kontakt
Bitcoin
Používateľ

Generická Viagra (Sildenafil Citrate)

Viagra generiká sú lieky, ktoré disponujú identickým kvalitatívnym a kvantitatívnym zložením liečiv a rovnakou liekovou formou ako pôvodná Viagra. Biologická rovnocennosť bola preukázaná aj komplexnými skúškami biologickej dostupnosti. Viagra generiká sa využívajú na liečbu erektilnej dysfunkcie, čo je neschopnosť udržať alebo dosiahnuť erekciu. V originálnom lieku Viagra či sildenafil generikách sa nachádza látka cittrát sildenafilu, ktorý patrí medzi inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Patentová ochrana spoločnosti Pfitzer Inc. expirovala pre túto látku v mnohých západných európskych zemiach v roku 2013, čo umožnilo používanie citrátu Sildenafilu aj v rámci generík. Medzi tie najznámejšie patria Kamagra, Slifeldrem či Sildenafil Actavis, Sandos a Mylam.